Hướng Dẫn Trình Bày Bản Vẽ & In Ấn | Dim & Text Annotative Trên Layout

Hướng Dẫn Trình Bày Bản Vẽ & In Ấn | Dim & Text Annotative Trên Layout.

– 0:00 Lời mở đầu và vắn tắt nội dung video
– 1:30 Phân loại bản vẽ
– 4:45 Bố cục và in bản vẽ không kích thước trên Model
– 32:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – 1 tỉ lệ trên Model
– 44:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – nhiều tỉ lệ trên Model
– 48:55 Layout là gì và setup trang in cho Layout
– 55:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – nhiều tỉ lệ trên Layout
– 1:07:05 Bố cục và in bản vẽ 1 tỉ lệ trên Layout
– 1:11:05 Triển khai Dim & Text Annotative trên Layout
Link down các bản vẽ có trong video:
▶ Link tải file CAD Sơ đồ hệ thống âm thanh công cộng: 
▶ Link tải file CAD Khung A1:
▶ Link tải file CAD Mặt bằng trệt: 
▶ Link tải file CAD Thiết kế máy điện cuối video:

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply