Hướng Dẫn Trình Bày Bản Vẽ & In Ấn | Dim & Text Annotative Trên Layout

Hướng Dẫn Trình Bày Bản Vẽ & In Ấn | Dim & Text Annotative Trên Layout.

– 0:00 Lời mở đầu và vắn tắt nội dung video
– 1:30 Phân loại bản vẽ
– 4:45 Bố cục và in bản vẽ không kích thước trên Model
– 32:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – 1 tỉ lệ trên Model
– 44:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – nhiều tỉ lệ trên Model
– 48:55 Layout là gì và setup trang in cho Layout
– 55:20 Bố cục và in bản vẽ có kích thước – nhiều tỉ lệ trên Layout
– 1:07:05 Bố cục và in bản vẽ 1 tỉ lệ trên Layout
– 1:11:05 Triển khai Dim & Text Annotative trên Layout
Link down các bản vẽ có trong video:
▶ Link tải file CAD Sơ đồ hệ thống âm thanh công cộng: [sociallocker id=4972]https://drive.google.com/file/d/0B–nnR9CIs_TejlYenZmd1lPYk0/view[/sociallocker]
▶ Link tải file CAD Khung A1:
▶ Link tải file CAD Mặt bằng trệt: [sociallocker id=4947]https://drive.google.com/file/d/0B–nnR9CIs_TOHhteTJvU1ltSHc/view[/sociallocker]
▶ Link tải file CAD Thiết kế máy điện cuối video: [sociallocker id=589]https://drive.google.com/file/d/0B–nnR9CIs_TZ2lVVmlwakNUTkE/view[/sociallocker]

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời