Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Hoàn Công – Đúng Pháp Luật

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Hoàn Công – Theo Quy Định Hiện Hành

Việc lập hồ sơ hoàn công rất quan trọng, lập hồ sơ hoàn công và lưu trữ ở công trình như thế nào là đúng pháp luật. cùng xem video hướng dẫn sau đây nhé

Đọc thêm

Hồ sơ chất lượng trong hoàn công theo thông tư 26/2016 TT_BXD

Một số file tham khảo hồ sơ quản lý chất lượng

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời