How to build – Trộn bê tông bằng xe đào như thế nào??

How to build – Trộn bê tông bằng xe đào như thế nào??

Khi mà trộn khối lượng bê tông lớn mà không có xe bê tông vào được thì nhà thầu dùng máy đào để trộn bê tông. Mời các bạn cùng xem họ trộn như thế nào nhé.

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời