Hiệu chỉnh Tablestyle trong Autocad

Command: TS

 • New: Tạo bảng mới
 • Modify: Hiệu chỉnh bảng
 • Set Curent: Đặt làm mặc định

tablestyle1

 

1/ General

 • Fill color: Màu nền chữ
 • Alignment: Căn chữ
 • Format: Định dạng
 • Type: Kiểu dữ liệu
 • Margins: khoảng cách tối thiểu từ mép chữ đến ô dữ liệu.

tablestyle2

2/ Text

 • Text style: Kiểu chữ
 • Text height: Chiều cao chữ 
 • Text color: Màu chữ
 • Text angle: góc xoay chữ (Edit như mặc định ở hình)

tablestyle3

 

3/ Borders

 • Lineweight: Bề dày nét khung
 • Line type: Kiểu nét khung
 • Color: Màu khung

tablestyle4

 

Chú ý: Phần Header chỉnh sửa giống phần Data .Riêng phần Tile chiều cao chữ chọn = 3.5. Nếu tạo bảng ở TL1-10 thì lấy Text hight và Margins từng mục nhân với TL đó
 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm