Excel-Tính toán cofa sàn dầm

File excel của bên công ty America General construction về tính toán cofa sàn dầm

Share cho anh em nào cần

 

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/sc2fsas32vyfvoghgplhumc6jjbx3cg2″ viewer=”box” boxtheme=”dark”]

Download: [sociallocker id=4972]https://app.box.com/s/sc2fsas32vyfvoghgplhumc6jjbx3cg2[/sociallocker]

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời