[English] Cẩm nang cho kỹ sư công trường

Đây là tài liệu sưu tầm cho các bạn đang làm việc có yếu tố nước ngoài sử dụng tiếng anh trên công trường, có thể luyện cuốn này vừa bổ sung kiến thức vừa bổ sung khả năng ngoại ngữ chuyên nghành.

Ps: This is document for technical , The book help us can work on the site safety and Supplement neccessary knowlegde For Site Engineers.

Download: site engineer manual

site engineer manual

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời