Dự toán mẫu hạ tầng Full cho các bạn tham khảo

Dự toán mẫu hạ tầng Full cho các bạn tham khảo

Dự toán dựa trên hồ sơ Thiết Kế kỹ thuật  (san nền + giao thông + thoát nước mưa + thoát nước bẩn).

Các bạn tham khảo về bảng giá , hạng mục công việc, các lấy định mã công việc hợp lý.

Download

Linkdownload 2

Chúc các bạn thành công

 

Trả lời