Bãng vẽ - Tool

Bảng vẽ autocad – lisp – Tool Phục vụ trong xây dựng

HỒ SƠ THIẾT KẾ TRỌN BỘ

Hồ sơ Thiết Kế đầy đủ : Bản vẽ full các file phụ trợ thành 1 bộ hồ sơ Thiết Kế hoàn chỉnh

Thuyết minh và File tính

Thuyết minh Biện Pháp Thi Công, Thiết Kế ,File tính Excel , Các phần mềm tính toán , bảng dự toán … trong xây dựng

Thư viện

Thự viện autocad , Revit, Tiêu chuẩn

Learning

Thự viện autocad , Revit, Tiêu chuẩn

Có thể bạn quan tâm - Ẩn thông báo
x