Trang chủ Hồ sơ thi công Bản vẽ Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

199,000

Mua ngay Tự động hiện link khi thanh toán thành công

Mô tả

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi
Nội dung 
đầy đủ gồm các bảng vẽ liên quan đến cọc nhồi

+ Bản vẽ thi công cọc thử

+ Thuyết minh Biện Pháp Thi Công cọc thử  ( cọc thí nghiệm )

+ Bản vẽ thi công cọc Đại trà

+ Thuyết minh Biện Pháp thi công

+ Bảng tính khối lượng Cọc nhồi

trong thuyết minh Biện Pháp Thi Công cọc nhồi gồm đầy đủ các các hạng mục :

CONTENT/ NỘI DUNG 3
1 Introduction/ Giới Thiệu
1.1 Foreword/ Lời nói đầu
1.2 Work Scope/ Phạm vi công việc
1.3 Materials/ Nguyên vật liệu
1.4 Site Layout/ Mặt bằng thi công
1.5 Shop drawings/ Bản vẽ thi công
2 Piling Method/ Biện pháp thi công cọc
2.1 General/ Giới thiệu chung
2.2 Reverse Circulation Drill Method/ Phương pháp khoan phản tuần hoàn
2.3 Construction Procedure/ Trình tự thi công
2.4 Work Flow-Chart/ Sơ đồ thi công
2.5 Diagram of RCD Piling Work/ Trình tự thi công cọc bằng phương pháp khoan phản tuần hoàn
3 Site Preparation/ Chuẩn bị công trường
3.1 General/ Giới thiệu chung
3.2 Site clearing and Grading/ San dọn mặt bằng thi công
3.3 Surveying and Layout/ Trắc đạc và định vị mặt bằng thi công
3.4 Steel Plate and Sediment Ponds/ Tấm thép và hồ dung dịch
3.5 Installation of Standing Casing/ Lắp đặt ống vách tạm
4 Construction Essentials/ Những bước thi công chính
4.1 Positioning of Machine/ Định vị thiết bị khoan
4.2 Drilling/ Công tác khoan
4.3 Removal of Drilling Machine/ Di Chuyển máy Khoan
4.4 Verticality Check/ Kiểm tra độ thẳng đứng
4.5 Fabrication and Installation of Rebar Cage/ Gia công và chế tạo lồng thép
4.6 Installation of Tremie Pipes/ Đặt ống đổ bê tông
4.7 Bottom Sludge Treatment/ Xử lý bùn lắng đáy cọc
4.8 Concrete Placing/ Đổ bê-tông
4.9 Backfill/ Lấp đất
5 Site Manpower/ Nhân lực công trường
6 Equipment/ Thiết bị
6.1 Construction Machine/ Thiết bị thi công
6.2 Water for construction/ Nước phục vụ thi công
6.3 Power/ Điện
7 Inspections and Records/ Kiểm tra và báo cáo
7.1 Times of Inspections/ Thời gian kiểm tra
7.2 Records/ Báo cáo
8 Contingency and Solution/ Sự cố bất ngờ và giải pháp
8.1 Contingency of Drilling Work/ Sự cố bất ngờ của công tác khoan
8.2 Contingency of Successive Work/ Sự cố không lường trước
9 Quality Control/ Kiểm soát chất lượng
9.1 General/ Giới thiệu chung
9.2 Check of Surveying and Layout/ Kiểm tra việc trắc đạc và bố trí cọc
9.3 Check of Standing Casing/ Kiểm tra Ống vách
9.4 Check of Drilling/ Kiểm tra công tác khoan
9.5 Measure of Drilled Depth/ Đo độ sâu của lỗ khoan
9.6 Check of Rebar Cage Fabrication/ Kiểm tra gia công lồng thép
9.7 Check of Rebar Cage Installation/ Kiểm tra sự lắp đặt lồng thép
9.8 Installation of Sonic Pipe/ Lắp đặt ống sonic
9.9 Installation of Tremie Pipes/ Lắp đặt ống đổ bê tông
9.10 Check of Bottom Sludge Treatment/ Kiểm tra việc sử lý bùn lắng đáy cọc
9.11 Check of Concrete Placing/ Kiểm tra việc đổ bê tông
APPENDIX-1/ PHỤ LỤC 1 SPECIFICATION OF S500 & S550 RCD DRILLING MACHINE/ CHI TIẾT KỸ THUẬT MÁY KHOAN S500 VÀ S550 RCD
APPENDIX-2/ PHỤ LỤC 2
INTRODUCTION OF
WINFLOC 4366

Sở hữu file biện pháp hoàn chỉnh thi công của cọc khoan nhồi là tài liệu quý giá cho hành trang bạn làm công tác thi công.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biện pháp thi công cọc khoan nhồi”
Có thể bạn quan tâm - Ẩn thông báo
x