[Doc+Cad] thuyết minh+ bản vẽ thiết kế kè bảo vệ bờ sông

thuyết minh+ bản vẽ thiết kế kè bảo vệ bờ sông

download file: https://www.dropbox.com/s/kb7fsss9i430val/Thuy%E1%BA%BFt%20minh%20b%E1%BA%A3n%20v%E1%BA%BD%20k%C3%A8%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20b%E1%BB%9D%20s%C3%B4ng.rar?dl=0

link 2: https://drive.google.com/file/d/0BzObut8VS_2RXzNZTFA4bllDV3c/view?usp=sharing

Tài liệu full đầy đủ Có PHÍ do kỹ sư kscongtrinh.com UPLOAD

https://kscongtrinh.com/download-cong-trinh/thuyet-minh-cad-thiet-ke-ke-bao-ve-bo-song-ho-dieu-tiet/

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

2 thoughts on “[Doc+Cad] thuyết minh+ bản vẽ thiết kế kè bảo vệ bờ sông

Trả lời