[Chia Sẽ] Bộ cẩm nang ITP nghiệm thu Xây Dựng và Cẩm nang quy trình sơn nước

 Coteccon ITP nghiệm thu Xây Dựng và Cẩm nang quy trình sơn nước

Chia Sẽ Các Bạn Gồm Các Phần Và Link DownLoad:

  • Cẩm nâng ITP Xây Dựng
    [sociallocker id=4972]https://drive.google.com/file/d/11VAn72dpgOTzKajUDC4y0xGHc5PEBsIm/view?usp=sharing[/sociallocker]
  • Quy Trình Sơn Nước:

Ở Bài viết trước có chia sẽ 2 bộ cẩm nang:

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời