Chương trình tính toán nội lực kết cấu, Tải trọng

Chương trình tính toán nội lực kết cấu, Tải trọng , được sưu tầm từ hội kỹ sư. Như là cẩm nan cho anh em đinh làm : Tình nội lực các dầm , cột, xác định tải trọng…

[embeddoc url=”https://app.box.com/s/4526yuxddbzu4t8xge40ckb6f79y2cwp” viewer=”box” boxtheme=”dark”]

file download chương trình : https://app.box.com/s/ylyzn0f0n9bzcvam31as6md12hwzdtxo

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời