Chiều dày tối thiểu lớp bê tông bảo vệ

CẦN HIỂU RÕ CHIỀU DÀY TỐI THIÊU LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ

Theo TCVN 5574:2018 mục 10.3.1 – Lớp bê tông bảo vệ cốt thép được cân nhắc để đảm bảo các điều kiện:

  • Sự làm việc đồng thời của cốt thép và bê tông
  • Sự neo cốt thép trong bê tông và khả nằng bố trí các mối nối của các chi tiết cốt thép
  • Tính toàn vẹn của cốt thép dưới tác động của môi trường xung quanh (kể cả khi có môi trường xâm thực)
  • Khả năng chịu lửa của kết cấu

Lớp bê tông bảo vệ trong mọi trường hợp không được bé hơn đường kính cốt thép

Ở Việt Nam, chúng ta có 3 văn bản quy định về lớp bê tông bảo vệ, bao gồm:

  • TCVN 5574:2018 tại mục 10.3.1.2
  • TCVN 9346:2012 (Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển) tại bảng 1 mục 4
  • QCVN 06:2020/BXD phụ lục F

Bảng dưới là giá trị tối thiểu của lớp bê tông bảo vệ theo TCVN 5574:2012

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời