[Chia sẽ] Những tính năng mới của Etab 2015

Etabs 2015 Enhancements – Những tính năng mới trong Etabs 2015

CSI đã có phiên bản Etabs 2015 với nhiều tính năng nâng cao. Đặc biệt tập trung vào việc thiết kế trên cơ sở hiệu suất –Performance Base Design.
Khả năng thực tiễn tự động hóa mới của Thiết kế trên cơ sở hiệu suất.

Thiết kế dựa trên hiệu suất là một sự thay đổi lớn của quan điểm thiết kế truyền thống và sẽ là đại diện tương lai trong lĩnh vực kỹ thuật về động đất. Các quy trình mới này đảm bảo hợp lý rằng các thiết kế đáp ứng một cách đáng tin cậy các cấp độ hiệu suất mong muốn trong một trận động đất nhất định
Thiết kế trên cơ sở hiệu suất cập nhật cho ASCE 41-13 Phi tuyến khớp cho phần tử thanh, BRB’s và cắt dầm
Phân tích phi tuyến tĩnh và phi tuyến động Automated BRB modeling (Star Seismic).

Mô hình thép và sợi bê tông cho tường cắt và cột

 • Mô hình vật liệu thép và bê tông với các cấp độ đặc tính (Giới hạn và không giới hạn)
 • Sức căng vật liệu như tỉ lệ đo lường hiệu suất D/C.
 • Tự động tổng quát hóa các rang buộc chuyển vị cho đánh giá biến dạng.

Một vài tùy chọn trễ mới cho khớp phi tuyến.

 • Thuộc tính Bilinear Maxwell của nhớt giảm chấn.
 • Thuộc tính trễ ma sát đàn hồi giảm chấn (Friction – spring hysteretic damper)
 • Phân tích phi tuyến nhanh (FNA) thực thi cho khớp phi tuyến.
 • Tùy chọn nửa tĩnh cho phân tích đẩy dần (Static Pushover analysis)
 • Các bản in và bảng biểu tỉ lệ D/C cho PBD
 • Số liệu đầu ra trung bình qua một vài bước phân tích lịch sử thời gian.

Các tùy chọn mô hình nâng cao mới.

 • Sự kết hợp chức năng phổ và lịch sử thời gian.
 • Tạo ra các trận động đất nhân tạo sử dụng kết hợp phổ
 • Chuỗi các khối lượng cho phân tích phi tuyến.
 • Sự sửa đổi hình học theo phương thức định hình cho sự phân tích không hoàn hảo

Các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế mới về dầm.

 • Thiết kế dầm Composite – Giao diện Người dùng nâng cao.
 • Thiết kế phần tử thanh Composite – Canadian CSA S16-14.
 • Thiết kế phần tử thanh bê tông – ACI 318-14, CSA A23.3-14, và KBC 2009.
 • Thiết kế phần tử thanh thép – CSA S16-14, và KBC 2009

Tiêu chuẩn quốc tế thiết kế lực cắt tường mới – Design Codes: ACI 318-14, CSA A23.3 – 14, và KBC 2009.

Thông số Tải trọng quốc tế mới.

 • Chức năng tự động hóa phổ phản ứng cho các quốc gia Argentina, Chile, Colombia, Dominica Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru, và Venezuela.
 • Giao diện lập trình ứng dụng nâng cao API.
 • Bổ sung API để hỗ trợ dữ liệu thiết kế và các kết quả.

Bổ sung API để hỗ trợ dữ liệu thiết kế và các kết quả.

1

File PDF Những điểm mới tính năng ETABS 2015 :

DOWNLOAD : https://www.dropbox.com/s/bb4lww2qbhrqepp/Nhung%20diem%20moi%20Etabs%202015.pdf?dl=0

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời