Chia sẽ file excel bảng tra cơ học đất

File excel cơ học dất đầy đủ theo TCVN

anh em tải về ở link dưới đây:

Download

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời