Chia Sẽ Ebook Phân tích và thiết kế bằng Sap2000 rất hay

Chia sẽ anh em miễn phí Ebook Phân tích và thiết kế bằng Sap2000

của thầy Bùi Đức Vinh. Gồm lý thuyết cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán phân tích tĩnh, động lực học kết cấu và các hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 để giải các bài toán kết cấu thường gặp trong thực tế. Gửi mọi người tìm hiểu

Anh em Tải Về :

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời