CAD – Chi tiết móng trụ biển báo

CAD – Chi tiết móng trụ biển báo

Các bản vẽ định hình chi tiết các loại Trụ và móng đỡ biển báo như sau:
– Trụ tròn bằng thép D90 dày 4mm, cao 3,6m, chân trụ kiên kết bulong.
– Trụ tròn bằng thép D90 dày 4mm, cao 4,1m, chân trụ kiên kết bulong.
– Trụ tròn bằng thép D90 dày 4mm, cao 5,4m, chân trụ kiên kết bulong.
– Chi tiết móng chôn trụ đúc sẵn chôn trực tiếp loại (0,4mx0.4mx0.4m) và loại (0,4mx0,4mx0,8m).
– Chi tiết móng chôn trụ đúc sẵn liên kết bu long loại (0,5mx0,5mx1,2m) và loại (0,8mx0,8mx1,5m).
– Kiền gắn biển báo trụ tròn và trụ bác giác.
– Kiền gắn nhiều biển báo vào 1 trụ biển báo.
– Kiền gắn biển báo vào trụ đở hình chữ nhật.
– Kiền gắn nối chi tiết biển báo trụ tròn.
– Một số biển báo thi công chủ yếu.

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời