Bộ đề trắc nghiệm thi chứng chỉnh hành nghề Quyết đinh 145 bxd – 10/10/2017

Bộ đề thi trắc nghiệm cho thi lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quyết định 145 ngày 10 tháng 10 năm 2017 từ bộ xây dựng., đây là cơ sở để thi đánh giá năng lực hành nghề xây dựng.

STT Các lĩnh vực theo hướng dẫn của Cục Quản Lý HĐXD
1 Giám Sát Dân Dụng và Công Nghiệp
2 Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình, Công Nghệ
3 Giám Sát Công Trình Giao Thông Cầu
4 Giám Sát Công Trình Giao Thông Đường Sắt
5 Giám Sát Công Trình Giao Thông Hầm
6 Giám Sát Công Trình NN&PTNN
7 Giám Sát Công Trình Cảng
8 Giám Sát Công Trình Đường Bộ
9 Giám Sát Hạ Tầng Kĩ Thuật Cấp Nước
10 Giám sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước
11 Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải Rắn
12 Khảo Sát Đại Chất Công Trình, Địa Chất Thủy Văn
13 Khảo Sát Địa Hình
14 Kiểm Định Xây Dựng Công Trình Cầu
15 Kiểm Định Công Trình Xây Dựng DD&CN
16 Kiểm Định Công Trình Đường Sắt
17 Kiểm Định Công Trình Giao Thông Đường Bộ
18 Kiểm ĐỊnh Công Trình NN & PTNN
19 Kiểm Định Công Trình Đường Thủy
20 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Nước
21 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát  Nước
22 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải Rắn
23 Thiết Kế An Toàn PCCC
24 Thiết Kế Cấp Thoát Nước
25 Thiết Kế Cầu
26 Thiết Kế Điện- Cơ ĐIện
27 Thiết Kế Hầm
29 Thiết Kế Thông Gió-Cấp Thoát Nhiệt
30 Thiết Kế Công Trình GT Đường Bộ
31 Thiết Kế Công Trình GT Đường Sắt
32 Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD & CN
33 Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình
34 Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng
35 Thiết Kế Cảng Đường Thủy
36 Thiết Kế Công Trình NN&PTNN
37 Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Nước
38 Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát Nước
39 ĐGXD

LINK DOWNLOAD: https://app.box.com/s/h0fakcy5v7l7gcj1kn3qyq4qcfg1eclp

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời