[Share] bản vẽ kiến trúc và mô hình Etabs của tòa nhà 25 Tầng

Bản vẽ kiến trúc và mô hình Etabs của tòa nhà 25 Tầng

Sưu tầm tài liệu liên quan đến tính toán kết cấu , nhằm giúp anh em hiểu hơn về thiết kế và tính toán kết cấu bằng phần mềm etabs

kiến trúc tòa nhà 25 tầng
Etabs tính toán kết cấu tòa nhà 25 tầng

Để download anh em để lại email , hệ thống sẽ gửi link tự động cho anh em

    Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

    Có thể bạn quan tâm

    Trả lời