10 phím tắt trong excel rất hữu ích khi làm việc

Mình hay làm việc với phím tắt vì nó giúp công việc của mình nhanh hơn.Còn bạn thì sao!

 

– Tính tổng các số trong một cột: Bôi đen các số, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt và phím chứa dấu bằng.

– Thêm thời gian chính xác vào một ô: Chọn một ô, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl, Shift và phím chứa dấu chấm phẩy.

– Thêm ngày, tháng, năm chính xác vào một ô: Chọn một ô, sau đó nhấn tổ hợp phím Shift và phím chứa dấu chấm phẩy.

– Đánh dấu (bôi đen) một cột: Chọn một ô bất kỳ trong cột, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím Space (dấu cách).

– Đánh dấu (bôi đen) một hàng: Chọn một ô bất kỳ trong hàng, sau đó nhấn tổ hợp phím Shift và phím Space (dấu cách).

– Bỏ một cột: Chọn một ô bất kỳ trong cột cần bỏ, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím 0.

– Bỏ một hàng: Chọn một ô bất kỳ trong hàng cần bỏ, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím 9.

– Thêm một dòng mới trong ô: Chọn một ô, gõ ký tự, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt và phím Enter. 

– Hiển thị công thức: Nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím chứa dấu ngã.

Có thể bạn quan tâm